Mirror Man - statement 6/2015 .pdf CZ verze
(65 kB)
Mirror Man - statement 6/2015 .pdf ENGLISH VERSION (65 kB)

 
   
Mirror Man - www.facebook.com/mirrorman1st
 
 
   


 
 
   
MIRROR MAN
statement 6/2015

The Mirror Man is a long term, multimedia art project of Stanislav Muller.

It was founded in 1995. The following year he took place the first public entry of the Mirror Man in
the real environment. In 1997, the of the Mirror Man presented in the thesis of Stanislav Muller at
AAAD in Prague in the studio glass Prof. Vladimir Kopecky in the form of video installations.
From 1996 to the present, all activities within the project documented on video, digital photography
and other media, by Radka Mullerova.

The project of the Mirror Man is real (true, glass), mirror figure created for the purpose of
assimilation - the inclusion of virtual characters that reflect real life environments to life. The
Mirror Man character was created by incentives and spectacular effects of social phenomena that
characterizes the overproduction of luxury.

Visualization, inspiration and materialization of light, as a source of art and life of man in society.
Needless to say, the Mirror Man not imitate any of comic characters. The Mirror Man naturally goes
through different environments and situations is a real human, behaves naturally and trying to
"blend in with the environment,".

In addition, unannounced, spontaneous performances the Mirror Man has collaborated with various
artists and he has appeared on many international exhibitions and art festivals throughout Europe
and elsewhere in the world, in the context of artistic, commercial and alternative activities.

Since 2012, the original the Mirror Man active in Japan.

The original mirrored overalls and suits since 1995, there are five variants, including various
accessories. Each consisting of 2 to 5-thousand mirrored geometric surfaces of different shapes and
sizes, covering the whole figure the Mirror Man.

The last fifth version of the Mirror Man visually based on the geometry of the "hexagon", which
occurs most frequently in nature / see. hexagon honeycomb, the stems of plants, crystals, rocks ... /.
This repeating shape in the surface at the same time allows bending movements in all directions.
Hexagon - HEXAGON in a traditional Japanese culture used as a decorative element and ancestral
symbols.

The current the Mirror Man (hexagon) contains 2,600 pieces of mirror strength 2mm overall suit
weighs 25 kg without any additional "proprieties" / pilgrim stick, a farmer's hat, suitcase ... /.


The project Mirror Man is after 2000 (especially after the performance at the Prague Quadrennial of
Scenography and Performance Design at the biggest world event that explores scenography area in
its entirety - from the performing arts, through costume, lighting and sound design to a new stage
design approaches such as site specific, applied scenography, street performances, a costume
performance, and many others.), internationally active in various forms, through other independent authors and imitators.

Mirror Man - www.facebook.com/mirrorman1st


------------
ČESKÁ VERZE


MIRROR MAN
statement 6/2015

Mirror Man je dlouhodobý, multimediální, umělecký projekt Stanislava Mullera.

Vznikl v roce 1995. Následující rok se uskutečnil první, veřejný vstup Mirror Mana do
reálného prostředí. V roce 1997 byl Mirror Man prezentován v rámci diplomové práce
Stanislava Mullera na VŠUP v Praze v ateliéru skla Prof. Vladimíra Kopeckého a to formou
video instalace. Od roku 1996 až do současnosti jsou veškeré aktivity v rámci projektu
dokumentovány na video, digitální fotografii a další média, Radkou Mullerovou.

Podstatou projektu je reálná (opravdová, skleněná) zrcadlová postava vytvořena za
účelem asimilace - začlenění virtuální postavy reflektující reálné prostředí do života.
Postava vznikla z podnětů a vlivů spektakulárních společenských jevů, které
charakterizuje nadprodukce luxusu.


Vizualizace, inspirace a materializace světla, jako zdroje umění a života člověka ve
společnosti.


Nutno podotknout, že Mirror Man neimituje žádnou z komixových postav. Mirror Man
přirozeně prochází různými prostředími a situacemi, je skutečným člověkem, chová se
přirozeně a snaží se "splynout s prostředím", zapadnout.


Kromě neohlášených, spontánních výstupů Mirror Man spolupracoval s různými umělci
a objevil se na mnoha mezinárodních výstávách a uměleckých festivalech po Evropě
i jinde ve světě, v rámci uměleckých, komerčních i alternativních aktivit.


Od roku 2012 je původní Mirror Man aktivní v Japonsku.


Originální zrcadlové kombinézy a obleky od roku 1995 existují v pěti variantách včetně
různých doplňků. Každá se skládá z 2 až 5-ti tisíc zrcadlových geometrických ploch
různých rozměrů a tvarů, pokrývající celou postavu Mirror Mana.

Poslední pátá verze Mirror Mana vizuálně vychází z geometrie "šestihranu", který se
v přírodě vyskytuje nejčastěji /viz. hexagon včelí plástve, stonky rostlin, krystaly hornin.../.
Tento tvar opakující se v ploše umožnuje zároveň pohyb v ohybu všemi směry. Šestihran -
HEXAGON je v tradiční, japonské kultuře užíván jako dekorativní prvek a rodový znak.

Současný Mirror Man (hexagon) obsahuje 2600 kousků zrcadel síly 2mm, celkový oblek
váží 25 kg bez dalších "propriet" /poutnická hůl, farmářský klobouk, kufr.../ .


Projekt Mirror Man je po roce 2000 (hlavně po performance na Pražském Quadriennale
scénografie a divadelního prostoru na největší světové akci, která zkoumá oblast
scénografie v celé její šíři – od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový
design až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovanou scénografii,
pouliční performance, kostým jako performance a mnohé další. ) mezinárodně aktivní
v různých podobách, díky dalším nezávislým autorům a napodobitelům.

Mirror Man - www.facebook.com/mirrorman1st


 
   
photo (c) Radka Mullerova, 2015